De bewoners van Zuidoost zijn ondernemend, creatief én inspirerend. Daarom laten we een ondernemende bewoner aan het woord. Dit keer spraken we met Marco Barsoum: een 27-jarige ondernemer geboren en getogen in de K-buurt.

“Als je mij vraagt wat mijn connectie met Zuidoost is dan zeg ik; daar ligt mijn hart. Ik ben er geboren, opgegroeid en ik woon er nog steeds. Het is echt mijn thuis. Ik doe hier eigenlijk alles. Ook mijn werk is heel erg gericht op Zuidoost.”

“Als zelfstandig ondernemer ontwikkel ik met mijn bedrijf Sparks Production concepten die bijdragen aan langdurige, structurele maatschappelijke impact. Dat doe ik voor de overheid, in opdracht van de gemeente en voor bedrijven en maatschappelijke organisaties.”

De vonk sloeg over

“De push om mijn eigen bedrijf te beginnen komt door mijn jarenlange werkervaring bij verschillende organisaties in het maatschappelijke veld. Ik ben mede-oprichter van bewonersorganisatie Hart voor de K-buurt. Deze wordt nu landelijk gezien als een voorbeeld voor burgerparticipatie en ‘bottom up’ initiatieven.

Bij iedere job of initiatief waar ik werkte, zag ik hetzelfde gebeuren: gebrek aan structurele impact. Dat inspireerde mij om na te denken over het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op een duurzame manier.”

“Ik richt mij voor een groot deel op de verantwoordelijkheid van grote bedrijven die zich met een hoofdkantoor vestigen in Zuidoost. Hoe zorgen we ervoor dat zij meedenken, sponsoren en hun kennis, expertise, middelen en mensen inzetten voor een beter Zuidoost en uiteindelijk een betere stad?”

Hart voor de buurt

“Een project waar ik ontzettend trots op ben is Sparks Media. 33% van de mensen in Zuidoost zijn laaggeletterd. Dit betekent dat ze moeite hebben met lezen en schrijven. Een groot deel van de bevolking van Zuidoost heeft een migratieachtergrond dus taalbarrières spelen ook een rol. Dat betekent dat de traditionele manier van communicatie – vaak geschreven in het Nederlands – bij veel mensen niet aankomt.”

“Mensen in Zuidoost krijgen hun informatie veelal via kerken, moskeeën en lokale media. Daarom zijn we een collectief gestart van 15 media kanalen die communiceren in 6 verschillende talen. Zo zorgen we ervoor dat informatie op meerdere manieren bij de bevolking van Zuidoost terecht komt.”

“Tegelijkertijd werken we aan een verdienmodel voor deze media kanalen. Deze hebben vaak een informeel karakter en op deze manier kunnen zij een professionalisering- en duurzaamheid slag maken.”

“Heb je een onderneming en wil je sociale impact maken? Dan kun je mij hiervoor benaderen. Ik zit op alle socials en mijn telefoonnummer kun je op mijn website vinden.”

«