Jong talent

OSCAM werd geopend ter gelegenheid van 50 jaar Bijlmer om de culturele diversiteit van het stadsdeel uit te lichten. Het is een verzamelplek voor kunst, mode, design en vakmanschap. De tentoonstellingen wisselen regelmatig en hierbij ligt de focus op jonge kunstenaars uit verschillende (sub)culturen. Dit kunnen zowel bekende als onbekende talenten zijn. OSCAM organiseert de tentoonstellingen in samenwerking met partners uit Amsterdam.

Het programma is erop gericht om nog meer ruimte te geven aan perspectieven die in de museumwereld en op veel plekken in de samenleving ondervertegenwoordigd zijn. In de eerste plaats cureren ze daarvoor (bestaande) werken uit de gevestigde kunst en cultuursector in samenwerking met de organisaties in het netwerk.

Van groot belang voor het realiseren van hun missie is dat ze deze werken nadrukkelijk in nevengeschikt verband plaatsen met nieuw werk van makers uit groepen die binnen die instellingen ondervertegenwoordigd zijn. Ze zien dit als een strategie om op een afzienbare inclusiviteit binnen de sector te claimen en waar te maken in hun eigen huis.