Op zaterdag 26 augustus vindt alweer de zesde editie van de SouthEast Parade plaats. De SouthEast Parade is de vrolijkste straatparade van Amsterdam. Tijdens deze parade lopen bewoners uit alle stadsdelen van Amsterdam door Amsterdam Zuidoost. Ook verschillende maatschappelijke organisaties en culturele groepen doen mee.

De SouthEast Parade heeft als missie de verbinding tussen mensen en culturen te vieren en de deelnemers uit te dagen om te laten zien wie ze zijn. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan Amsterdam en in het bijzonder aan Amsterdam Zuidoost kan meelopen in de parade.

Aanmelden
De organisatie van de SouthEast Parade wil toonbaar maken dat Zuidoost divers en inclusief is op alle fronten. Mensen denken soms dat de parade enkel voor zang, muziek en dans is maar dat is niet zo. Er lopen ook maatschappelijke organisaties mee die zich inzetten voor de natuur, de inclusie van mensen met een beperking en het doorbreken van de zwijgcultuur rondom diverse onderwerpen.

Wie zich deelgenoot voelt van zijn of haar stadsdeel kan dat laten zien op de SouthEast Parade. Inschrijven kan tot 30 juni. Deelname is gratis. Als je niet mee wilt lopen, kun je natuurlijk langs de route komen staan. Dat maakt het geheel nog gezelliger.

De grand finale is zoals ieder jaar op het Hoekenrodeplein waar een jury de prijs uitdeelt aan diegene die zijn of haar boodschap het beste uitdraagt. Het wordt één groot feest.

Meld je groep snel aan VOOR 30 juni 2023 via www.southeastparade.nl.

Contactgegevens:
communicatie@southeastparade.nl
Telefoonnummer: 020-2279219

«