Veel bewoners wonen met trots in Zuidoost, maar er zijn dingen die beter kunnen. Daarom willen we de komende jaren samen met elkaar meer kansen creëren voor jongeren, de leefbaarheid in de wijk vergroten en Zuidoost veiliger maken.
Het Masterplan is er om met elkaar te werken aan verbeteringen op het gebied van wonen, werken, onderwijs en veiligheid – nu én in de toekomst.

In het Masterplan staan vijf thema’s centraal: participatie, onderwijs, veiligheid, wonen en werken. Per thema ontwikkelen we, waar mogelijk in samenwerking met bewoners, activiteiten en plannen om de ambities te realiseren.

Het Masterplan Zuidoost is gemaakt door partijen die actief zijn in Amsterdam Zuidoost: bewoners, scholen, woningbouwverenigingen, welzijnsinstellingen, politie, justitie, kunst- en cultuurinstellingen, bedrijven, ondernemers, de Rijksoverheid en de gemeente Amsterdam. Samen noemen we ons Zo=Zuidoost en investeren we in de toekomst.

Meer lezen over het Masterplan.