Boerderij Langerlust blijft een horecafunctie houden: de gemeente heeft afgezien van het voornemen er een broedplaats voor kunstenaars van te maken. Per 1 oktober gaat The Colour Kitchen weg omdat hoofdhuurder Pantar de door de gemeente verhoogde huur niet kan opbrengen. De nieuwe huurder zal dus een ‘kostendekkende huurprijs’ moeten betalen. Het verdwijnen van de horeca (en in het bijzonder The Colour Kitchen) uit de boerderij aan de Weespertrekvaart zorgde voor een storm van protest onder omwonenden.