Zo! Sportief Beeball
ZO! Sporten
Honkbaltalent (foto: Auke VanderHoek)
  • 14 maart 2012
  • Tell a Friend
  • Print


 


Nederland heeft de wereldtitel honkbal veroverd en een aantal van de wereldkampioenen komen uit Amsterdam Zuidoost.

Amsterdam Marshals uit Amsterdam Zuidoost werkt sinds kort aan een nieuwe generatie honkballers. De afgelopen twee jaar is op vijf brede scholen in Amsterdam Zuidoost Beeball-les aangeboden. Beeball www.beeball.nl is een ideaal spel om jongeren te laten kennismaken met de honkbalsport.

Aan het succesvolle indoor Beeball Amsterdam School Toernooi (BAST) in de sporthal in Gaasperdam in Reigersbos hebben meer dan 60 kinderen deelgenomen waaronder veel getalenteerde jongeren. Daar zat veel talent tussen. Begin 2012 is daarom besloten de 'Amsterdam Marshals' op te richten.
 
Op dit moment is de organisatie op zoek naar een geschikte locatie om de jongeren les te kunnen geven. Er wordt gezocht naar een centraal gelegen plek in Zuidoost. Dat mag ook een braakliggend stuk grond zijn waar voorlopig niet wordt gebouwd. Samenwerken met bestaande verenigingen die een grasveld over hebben behoort ook tot de mogelijkheden.

Amsterdam Marshals wil een vereniging zijn voor en door Amsterdam Zuidoost waar alle wijken vertegenwoordigd moeten zijn, van  Driemond tot Venserpolder. Een vereniging waar de jeugd d.m.v. sport zich persoonlijk verder kan ontwikkelen en aansluiting kan vinden bij topsport. Er wordt begonnen met jongeren van 6 t/m 12 jaar.  Amsterdam Marshals hoopt in vijf jaar met hard werken hofleverancier te worden van de honkbalschool in Amsterdam.

Amsterdam Marshals is ook op zoek naar bestuurders, kader, coaches, begeleiders, sponsoren, fondsen en subsidies. Voor aanmelding of meer info kunt u contact opnemen met: info@amsterdammarshals.nl

ZuidoostPartners heeft het initiatief alvast beloond door een heel jongerenteam van shirts met de tekst 'ZO! Sportief' te voorzien.

   

SPORTEN

SPORTENmeer

UITGAAN

UITGAANmeer

CULINAIR

CULINAIRmeer

CULTUUR

CULTUURmeer

WERKEN

WERKENmeer

NIEUW

NIEUWmeer

WONEN

WONENmeer

WINKELEN

WINKELENmeer

EVENEMENTEN

EVENEMENTENmeer

GROEN

GROENmeer

ONDERNEMEN

ONDERNEMENmeer

JONG

JONGmeer

LEREN

LERENmeer

PROMOTIE

PROMOTIEmeer

ARCHITECTUUR

ARCHITECTUURmeer

NIEUWS

NIEUWSmeer

WEBSITE

WEBSITEmeer

MEDIA

MEDIAmeer

GEZOND

GEZONDmeer

KINDEREN

KINDERENmeer

VEILIG

VEILIGmeer

MOOI

MOOImeer

JURIDISCH

JURIDISCHmeer

DIEREN

DIERENmeer

REIZEN

REIZENmeer

MARKTEN

MARKTENmeer

BOUWEN

BOUWEN meer

DUURZAAM

DUURZAAMmeer

HELPEN

HELPENmeer


Newsletter
Nieuws Archief Maak ZO! je Favoriet