Kanshebber Zomerfestival 2012
ZO! Nieuws
Het zomerfestival in Amsterdam Zuidoost
  • 01 maart 2012
  • Tell a Friend
  • Print


 


Stichting Kofoe is kanshebber voor de organisatie van het Zomerfestival 2012 in Amsterdam Zuidoost.

Op dinsdag 28 februari heeft Stadsdeel Zuidoost besloten om de vergunningaanvraag van de stichting Kofoe verder in behandeling te nemen.
 Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, organiseert Kofoe vanaf zaterdag 21 juli gedurende vijf achtereenvolgende weekenden de 36ste editie van het Zomerfestival (voorheen Kwakoefestival) in het Bijlmerpark.

De komende weken heeft stichting Kofoe de gelegenheid de vergunningaanvraag op een aantal onderdelen nader uit te werken, zoals de openbare orde en veiligheid, verkeersregulering en milieu. Dit gebeurt in nauw overleg met verschillende gemeentelijke diensten, politie en brandweer. 

Het stadsdeel heeft vóór 1 december 2011 zes aanvragen ontvangen voor de organisatie van het Zomerfestival 2012. Aangezien slechts één vergunning kan worden verleend, is een selectieprocedure opgestart, op basis van selectiecriteria die door de Burgemeester van Amsterdam zijn opgesteld. Stichting Kofoe is de organisatie die het best tegemoet komt aan deze criteria.

Stadsdeelvoorzitter Marcel La Rose: “In 2010 bleek de basis van het festival niet op orde; zonder voetbal en zonder de medewerking van de vrijwilligers. Dat bracht het voortbestaan van het festival aan het wankelen. Vorig jaar kon het festival niet doorgaan vanwege het niet sluitend krijgen van de begroting. Het doet me genoegen dat deze organisator de moed en het vertrouwen heeft om zeker in deze financieel moeilijke tijden de uitdaging aan te gaan.”

In de periode tot aan de start van het festival vindt intensief overleg plaats met de festivalorganisatie, politie, brandweer en andere instanties om een goed verloop van het festival te garanderen. Net als in voorgaande edities worden de afspraken ook besproken in een klankbordgroep met bewoners.

Het Zomerfestival, het derde grootste openluchtevenement van Amsterdam, vindt sinds 1975 jaarlijks plaats in Amsterdam Zuidoost, op vijf opeenvolgende weekenden tijdens de zomervakantie. Een evenement dat met zijn unieke combinatie van voetbal, flaneren, cultuur en lekker eten 300.000 bezoekers trekt.

     

NIEUWS

NIEUWSmeer

UITGAAN

UITGAANmeer

CULINAIR

CULINAIRmeer

CULTUUR

CULTUURmeer

WERKEN

WERKENmeer

NIEUW

NIEUWmeer

SPORTEN

SPORTENmeer

WONEN

WONENmeer

WINKELEN

WINKELENmeer

EVENEMENTEN

EVENEMENTENmeer

GROEN

GROENmeer

ONDERNEMEN

ONDERNEMENmeer

JONG

JONGmeer

LEREN

LERENmeer

PROMOTIE

PROMOTIEmeer

ARCHITECTUUR

ARCHITECTUURmeer

WEBSITE

WEBSITEmeer

MEDIA

MEDIAmeer

GEZOND

GEZONDmeer

KINDEREN

KINDERENmeer

VEILIG

VEILIGmeer

MOOI

MOOImeer

JURIDISCH

JURIDISCHmeer

DIEREN

DIERENmeer

REIZEN

REIZENmeer

MARKTEN

MARKTENmeer

BOUWEN

BOUWEN meer

DUURZAAM

DUURZAAMmeer

HELPEN

HELPENmeer


Newsletter
Nieuws Archief Maak ZO! je Favoriet