Internationale prijs voor AMC
ZO! Nieuws
De Cozzarelli Prijs 2011 gaat naar....
  • 06 maart 2012
  • Tell a Friend
  • Print


 


De National Academy of Sciences bekroont onderzoek Erasmus MC en AMC met de Cozzarelli prijs.

De Cozzarelli Prijs 2011 voor biomedische wetenschappen is gewonnen door een onderzoeksgroep van het AMC en het Erasmus MC. Deze prijs ‘voor wetenschappelijke uitmuntendheid en originaliteit’ wordt jaarlijks toegekend door het toonaangevende tijdschrift PNAS van de Amerikaanse National Academy of Sciences. De Award-ceremonie vindt plaats tijdens de jaarvergadering van de Academy op 30 april in Washington DC.
 
Het bekroonde onderzoeksartikel maakt duidelijk hoe warmte helpt bij het bestrijden van tumoren. Veel anti-kankerbehandelingen zijn gebaseerd op het kapotmaken van het DNA van de tumorcellen door bestraling of chemotherapie. Zulke behandelingen werken beter als de tumor wordt opgewarmd tot 41-43 °C. Waarom dat verwarmen van het gezwel (zogenoemde hyperthermie) een versterkend effect heeft, was tot voor kort onbekend. De onderzoekers van de twee universitair medische centra, onder wie Przemek Krawczyk (AMC) en Roland Kanaar (Erasmus MC), losten het mysterie op.

Cellen in ons lichaam lopen voortdurend schade op, bijvoorbeeld door zonlicht en luchtvervuiling. De cellen kunnen alledaagse schade zelf herstellen omdat ze over DNA-reparatiesystemen beschikken. Diezelfde systemen vormen echter een obstakel bij behandelingen tegen kanker. De onderzoeksgroep ontdekte dat hyperthermie één van de reparatiesystemen uitschakelt, de zogenoemde homologe recombinatie. Als dit reparatiesysteem niet optimaal werkt gaan cellen – dus ook kankercellen –gemakkelijker dood. Met het verwarmen van de cellen blijkt BRCA2 te worden afgebroken, een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij het functioneren van het reparatiesysteem. Deze bevinding opent de weg naar een nieuwe kankerbehandeling. Kankercellen waarbij het DNA-reparatiesysteem is verstoord, blijken gevoelig voor nieuwe, nog experimentele, medicijnen.

Het tijdschrift PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences USA) publiceert jaarlijks ruim 3800 onderzoeksartikelen op zes wetenschapsgebieden. Op elk van die gebieden wordt één artikel geselecteerd voor Cozzarelli Prijs, genoemd naar voormalig hoofdredacteur Nicholas R. Cozzarelli.

Het artikel is in te zien via http://www.pnas.org/content/108/24/9851

     

NIEUWS

NIEUWSmeer

UITGAAN

UITGAANmeer

CULINAIR

CULINAIRmeer

CULTUUR

CULTUURmeer

WERKEN

WERKENmeer

NIEUW

NIEUWmeer

SPORTEN

SPORTENmeer

WONEN

WONENmeer

WINKELEN

WINKELENmeer

EVENEMENTEN

EVENEMENTENmeer

GROEN

GROENmeer

ONDERNEMEN

ONDERNEMENmeer

JONG

JONGmeer

LEREN

LERENmeer

PROMOTIE

PROMOTIEmeer

ARCHITECTUUR

ARCHITECTUURmeer

WEBSITE

WEBSITEmeer

MEDIA

MEDIAmeer

GEZOND

GEZONDmeer

KINDEREN

KINDERENmeer

VEILIG

VEILIGmeer

MOOI

MOOImeer

JURIDISCH

JURIDISCHmeer

DIEREN

DIERENmeer

REIZEN

REIZENmeer

MARKTEN

MARKTENmeer

BOUWEN

BOUWEN meer

DUURZAAM

DUURZAAMmeer

HELPEN

HELPENmeer


Newsletter
Nieuws Archief Maak ZO! je Favoriet