Zwart Nederlandse Kunstenaars
ZO! Cultuur
Don\'t Stand So Close
  • 08 juli 2011
  • Tell a Friend
  • Print


 


Vanaf 14 juli presenteert Centrum Beeldende Kunst Zuidoost onder de titel Agnosia, een groepstentoonstelling van Zwart Nederlandse kunstenaars.

Gastcurator Charl Landvreugd, zelf ook kunstenaar, verkent met Agnosia verschillende uitingen van beeldtaal van Zwart Nederlandse kunstenaars. De opening is vanaf 17 uur in CBK Zuidoost met Marcel LaRose, stadsdeelvoorzitter Amsterdam Zuidoost, en Stephan Sanders, schrijver en presentator. De tentoonstelling is te zien t/m 24 september.

Groepstentoonstelling
Landvreugd vraagt zich met Agnosia af op welke wijze de positie van zwarte kunstenaars zichtbaar is in hun werk. In zijn zoektocht selecteerde hij kunstenaars die allen werden geboren en/of opgroeiden in Nederland. Hij toont zijn verkenning aan de hand van een sculptuur van Felix de Rooij, tekeningen van Avantia Damberg en Faranú, schilderijen van Patrick de Vries, een wandtekening van Tiquestar Illuminat Rex, keramiek van Brian Coutinho, een installatie en performance van Rose Manuel.

Het begrip ‘Agnosia’
Agnosia is het onvermogen om iets, dat wel met de zintuigen wordt waargenomen, te herkennen. De term krijgt betekenis met de vragen die Landvreugd aan de orde stelt: Worden extra tekens en symboliek in de beeldtaal van de kunstenaar begrepen door de kijker/criticus en is het wel de bedoeling dat deze worden begrepen?

Kunstcafé
Ter verdere verkenning van het thema organiseert CBK Zuidoost op donderdag 22 september, om 17 uur, een kunstcafé met gastcurator Charl Landvreugd en de deelnemende kunstenaars. Gespreksleider is Egbert Alejandro Martina, schrijver/dichter, die zich o.a. verdiept in hoe het hoe het zwart-zijn visueel & taalkundig wordt geconstrueerd in Nederland.

Publicatie
Bij de expositie is een kleine publicatie uitgegeven met essays van Charl Landvreugd en Stephan Sanders. De teksten hiervan zijn opvraagbaar bij CBK Zuidoost.

Overige programmering
In de periode juli-september ook te zien bij CBK Zuidoost:
- BijlmAIR presentatie: Charl Landvreugd - Atlantic Transformerz
- Beelden in de binnentuin: Olivia Glebbeek - Gedroomde werkelijkheid

Voor meer informatie klik hier

     

CULTUUR

CULTUURmeer

UITGAAN

UITGAANmeer

CULINAIR

CULINAIRmeer

WERKEN

WERKENmeer

NIEUW

NIEUWmeer

SPORTEN

SPORTENmeer

WONEN

WONENmeer

WINKELEN

WINKELENmeer

EVENEMENTEN

EVENEMENTENmeer

GROEN

GROENmeer

ONDERNEMEN

ONDERNEMENmeer

JONG

JONGmeer

LEREN

LERENmeer

PROMOTIE

PROMOTIEmeer

ARCHITECTUUR

ARCHITECTUURmeer

NIEUWS

NIEUWSmeer

WEBSITE

WEBSITEmeer

MEDIA

MEDIAmeer

GEZOND

GEZONDmeer

KINDEREN

KINDERENmeer

VEILIG

VEILIGmeer

MOOI

MOOImeer

JURIDISCH

JURIDISCHmeer

DIEREN

DIERENmeer

REIZEN

REIZENmeer

MARKTEN

MARKTENmeer

BOUWEN

BOUWEN meer

DUURZAAM

DUURZAAMmeer

HELPEN

HELPENmeer


Newsletter
Nieuws Archief Maak ZO! je Favoriet