Spike Lee bezoekt NoLIMIT
ZO! Cultuur
Spike Lee bezoekt Amsterdam Zuidoost
  • 24 november 2010
  • Tell a Friend
  • Print


 


Op 14 december bezoekt de wereldberoemde Amerikaanse filmregisseur Spike Lee jongerencentrum NoLIMIT in Amsterdam Zuidoost.

Het John Adams Institute (www.john-adams.nl) haalt op 14 December 2010 de wereldberoemde filmregisseur Spike Lee naar het Amsterdamse Stadsschouwburg. Spike Lee regiseerde onlangs nog de Michael Jackson clip 'This is It'. Omdat er vanuit alle betrokken partijen de behoefte is om Spike Lee ook in de gelegenheid te stellen om met de locale jongeren te praten. Hebben we het voor elkaar gekregen om Spike Lee ook naar Amsterdam Zuidoost te halen.

Op 14 December staat Spike Lee dus voor een select groepje in NoLIMIT te Ganzenhoef  in Amsterdam Zuidoost. Zijn aanwezigheid heeft als doel, the man behind the man beter te leren kennen. De aanwezigen hebben de kans om vragen te stellen over Spike Lee, zijn films, the civil rights movement en natuurlijk hoe je high level films maakt met betrekkelijk lage budgetten!

Toegang is gratis! Aanmelden via a.bromet@nolimitzo.nl

Programma:
10:30    Inloop (BE ON TIME!!)
11.00    Maarten van Hinte (www.mconline.nl)
11.30    On Speaking Terms with: Spike Lee
12.15    Nagesprek met Angelo Bromet, Maureen Healy olv Maarten van Hinte
13:00    Einde

Voor meer informatie over NoLimit, klik hier!

     

CULTUUR

CULTUURmeer

UITGAAN

UITGAANmeer

CULINAIR

CULINAIRmeer

WERKEN

WERKENmeer

NIEUW

NIEUWmeer

SPORTEN

SPORTENmeer

WONEN

WONENmeer

WINKELEN

WINKELENmeer

EVENEMENTEN

EVENEMENTENmeer

GROEN

GROENmeer

ONDERNEMEN

ONDERNEMENmeer

JONG

JONGmeer

LEREN

LERENmeer

PROMOTIE

PROMOTIEmeer

ARCHITECTUUR

ARCHITECTUURmeer

NIEUWS

NIEUWSmeer

WEBSITE

WEBSITEmeer

MEDIA

MEDIAmeer

GEZOND

GEZONDmeer

KINDEREN

KINDERENmeer

VEILIG

VEILIGmeer

MOOI

MOOImeer

JURIDISCH

JURIDISCHmeer

DIEREN

DIERENmeer

REIZEN

REIZENmeer

MARKTEN

MARKTENmeer

BOUWEN

BOUWEN meer

DUURZAAM

DUURZAAMmeer

HELPEN

HELPENmeer


Newsletter
Nieuws Archief Maak ZO! je Favoriet