Panorama Heesterveld
ZO! Cultuur
Panorama Heesterveld
  • 24 januari 2012
  • Tell a Friend
  • Print


 


U bent van harte welkom voor de presentatie van Panoram Heesterveld in het Bijlmer Parktheater op maandag 30 januari vanaf 19.30 uur.

Panorama Heesterveld 2010-2011, is een project van kunsternares Taatske Pieterson. Op dit reusachtige Panorama,  van 12m x 3m,  zijn bewoners en bezoekers van de wijk Heesterveld, in Amsterdam Zuidoost te zien.

Taatske Pieterson woonde een jaar in de wijk Heesterveld, een van de laatste stukjes oude Bijlmer. Zij fotografeerde er gedurend dat jaar de mensen die zij er op straat tegenkwam. Al deze losse foto's voegde zij samen tot 1 grote foto. Pieterson zelf spreekt van een individueel groepsportet. Er zijn hapjes en drankjes, om 20.00 uur een openingswoord door de kunstenares en live muziek.

Voor wie niet op de opening kan komen, het panorama is ook dinsdag 31 Januari van 10.00 tot 22.00 uur te bezichtigen of eventueel op afspraak: taatske@gmail.com

ROUTE:
http://www.bijlmerparktheater.nl/index.php?ID=6

Bijlmerparktheater
Anton de Komplein 240
Amsterdam Zuidoost

 

     

CULTUUR

CULTUURmeer

UITGAAN

UITGAANmeer

CULINAIR

CULINAIRmeer

WERKEN

WERKENmeer

NIEUW

NIEUWmeer

SPORTEN

SPORTENmeer

WONEN

WONENmeer

WINKELEN

WINKELENmeer

EVENEMENTEN

EVENEMENTENmeer

GROEN

GROENmeer

ONDERNEMEN

ONDERNEMENmeer

JONG

JONGmeer

LEREN

LERENmeer

PROMOTIE

PROMOTIEmeer

ARCHITECTUUR

ARCHITECTUURmeer

NIEUWS

NIEUWSmeer

WEBSITE

WEBSITEmeer

MEDIA

MEDIAmeer

GEZOND

GEZONDmeer

KINDEREN

KINDERENmeer

VEILIG

VEILIGmeer

MOOI

MOOImeer

JURIDISCH

JURIDISCHmeer

DIEREN

DIERENmeer

REIZEN

REIZENmeer

MARKTEN

MARKTENmeer

BOUWEN

BOUWEN meer

DUURZAAM

DUURZAAMmeer

HELPEN

HELPENmeer


Newsletter
Nieuws Archief Maak ZO! je Favoriet