Klein Leerorkest in Reigerbos
ZO! Cultuur
Klein Leerorkest speelt in Reigersbos
  • 13 maart 2012
  • Tell a Friend
  • Print


 


Op zaterdag 21 april speelt het beroemde Klein Leerorkest uit Amsterdam Zuidoost in winkelcentrum Reigersbos van 13.30-15.30 uur.

Het Klein Leerorkest bestaat uit 30 leerlingen van de basisscholen Wereldwijs en Samenspel. Zij spelen een swingend programma voor u op het buitenpodium voor de bibliotheek. Het concert wordt gepresenteerd door Jeritza Toney. Winkelcentrum Reigersbos heet u van harte welkom!

www.leerorkest.nl
www.winkelcentrumreigersbos.nl

Klein Leerorkest Zuidoost
Speciaal Concert Winkelcentrum Reigersbos
Zaterdag 21 april 13.30 - 15.30 uur

     

CULTUUR

CULTUURmeer

UITGAAN

UITGAANmeer

CULINAIR

CULINAIRmeer

WERKEN

WERKENmeer

NIEUW

NIEUWmeer

SPORTEN

SPORTENmeer

WONEN

WONENmeer

WINKELEN

WINKELENmeer

EVENEMENTEN

EVENEMENTENmeer

GROEN

GROENmeer

ONDERNEMEN

ONDERNEMENmeer

JONG

JONGmeer

LEREN

LERENmeer

PROMOTIE

PROMOTIEmeer

ARCHITECTUUR

ARCHITECTUURmeer

NIEUWS

NIEUWSmeer

WEBSITE

WEBSITEmeer

MEDIA

MEDIAmeer

GEZOND

GEZONDmeer

KINDEREN

KINDERENmeer

VEILIG

VEILIGmeer

MOOI

MOOImeer

JURIDISCH

JURIDISCHmeer

DIEREN

DIERENmeer

REIZEN

REIZENmeer

MARKTEN

MARKTENmeer

BOUWEN

BOUWEN meer

DUURZAAM

DUURZAAMmeer

HELPEN

HELPENmeer


Newsletter
Nieuws Archief Maak ZO! je Favoriet