Inspiratiebron Amsterdam Zuidoost
ZO! Cultuur
Expositie in het stadsdeelkantoor
  • 13 oktober 2011
  • Tell a Friend
  • Print


 


Stichting Open Ateliers Zuidoost en het Informatiecentrum van het stadsdeel Zuidoost nodigen u van harte uit voor de opening van deze gezamenlijke expositie op donderdag 20 oktober om 16.00 uur.

Amsterdam Zuidoost, dé inspiratiebron voor 7 kunstenaars: Ronald Edens, Wilgo Elshot, Priscilla Janssen, Jaap de Klerk, Margaretha Louwers, Delano Mac Andrew en Peter Vial.
De opening wordt verricht door Annet Zondervan, directeur van het Centrum voor Beeldende Kunst Zuidoost
De expositie is te bezichtigen tot vrijdag 18 november 2011 in het Informatiecentrum van het stadsdeelkantoor Zuidoost. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 – 15.30 uur.

Voor mer informatie, klik hier

     

CULTUUR

CULTUURmeer

UITGAAN

UITGAANmeer

CULINAIR

CULINAIRmeer

WERKEN

WERKENmeer

NIEUW

NIEUWmeer

SPORTEN

SPORTENmeer

WONEN

WONENmeer

WINKELEN

WINKELENmeer

EVENEMENTEN

EVENEMENTENmeer

GROEN

GROENmeer

ONDERNEMEN

ONDERNEMENmeer

JONG

JONGmeer

LEREN

LERENmeer

PROMOTIE

PROMOTIEmeer

ARCHITECTUUR

ARCHITECTUURmeer

NIEUWS

NIEUWSmeer

WEBSITE

WEBSITEmeer

MEDIA

MEDIAmeer

GEZOND

GEZONDmeer

KINDEREN

KINDERENmeer

VEILIG

VEILIGmeer

MOOI

MOOImeer

JURIDISCH

JURIDISCHmeer

DIEREN

DIERENmeer

REIZEN

REIZENmeer

MARKTEN

MARKTENmeer

BOUWEN

BOUWEN meer

DUURZAAM

DUURZAAMmeer

HELPEN

HELPENmeer


Newsletter
Nieuws Archief Maak ZO! je Favoriet