Frank de Frankie zingt ZO!
ZO! Cultuur
Frank de Frankie houdt van Zuidoost
  • 30 augustus 2011
  • Tell a Friend
  • Print


 


Frank de Frankie, ook bekend als 'de Reigersboswachter' brengt met het nummer 'Z.O.' een ode aan zijn stadsdeel Amsterdam Zuidoost.

In het nummer 'Z.O.' belicht hij onder meer de culturele diversiteit en het natuurschoon van het stadsdeel. De track is verschenen op compilatie album 'Hard voor Weinig vol.1' en is geproduceerd door de Raven Bros. Frank de Frankie is momenteel bezig met het opnemen van een debuut album genaamd 'De Favoriete Huisvader' dat in 2012 moet gaan verschijnen.

Om het nummer te beluisteren, bekijk onderstaand filmpje op Youtube.

voor boekingen: info@ravenbros.nl

   

CULTUUR

CULTUURmeer

UITGAAN

UITGAANmeer

CULINAIR

CULINAIRmeer

WERKEN

WERKENmeer

NIEUW

NIEUWmeer

SPORTEN

SPORTENmeer

WONEN

WONENmeer

WINKELEN

WINKELENmeer

EVENEMENTEN

EVENEMENTENmeer

GROEN

GROENmeer

ONDERNEMEN

ONDERNEMENmeer

JONG

JONGmeer

LEREN

LERENmeer

PROMOTIE

PROMOTIEmeer

ARCHITECTUUR

ARCHITECTUURmeer

NIEUWS

NIEUWSmeer

WEBSITE

WEBSITEmeer

MEDIA

MEDIAmeer

GEZOND

GEZONDmeer

KINDEREN

KINDERENmeer

VEILIG

VEILIGmeer

MOOI

MOOImeer

JURIDISCH

JURIDISCHmeer

DIEREN

DIERENmeer

REIZEN

REIZENmeer

MARKTEN

MARKTENmeer

BOUWEN

BOUWEN meer

DUURZAAM

DUURZAAMmeer

HELPEN

HELPENmeer


Newsletter
Nieuws Archief Maak ZO! je Favoriet