Broedplaats nestelt in Zuidoost
ZO! Cultuur
Heesterveld broedplaats voor kunstenaars en creatieven
  • 11 juni 2011
  • Tell a Friend
  • Print


 


Heesterveld is dé nieuwe culturele hotspot van de Bijlmer waar creatieven uit Zuidoost en de rest van Amsterdam wonen en werken, en waar zij hun talenten, kunsten en ondernemerschap ontwikkelen en etaleren.

Heesterveld is een woningbouwcomplex in de H-buurt van Amsterdam Zuidoost dat op de nominatie staat om gesloopt of herontwikkeld te worden. In de tussentijd - de tijd tot aan de vernieuwing - gaan 80 pionierende en initiatiefrijke culturele ondernemers, cultuuraanjagers, jongerenwerkers, muziekproducenten, studenten en kunstenaars een deel van Heesterveld omvormen tot een cultureel woonwerkgebied waar ondernemerschap, culturele experimenten, kennisuitwisseling en samenwerking voorop staat. Want Heesterveld heeft volgens de nieuwe tijdelijke bewoners hitpotentie! Heesterveld heeft een ideale ligging in het groen, is op 2 minuten lopen van metrohalte Bullewijk en gelegen aan een groot aantal uitvalswegen met voldoende parkeergelegenheid.

Heesterveld krijgt naast woonwerk- en bedrijfsruimtes ook een galerie en horeca waar regelmatig debatten en performances worden geprogrammeerd. De verbouwing hiervoor vindt begin 2012 plaats. Daarnaast komt er een zogenaamde Modelwoning waarin huidige bewoners, creatieve ondernemers,  toekomstige bewoners en speciale gasten mee kunnen werken aan de toekomst van Heesterveld.

Heesterveld wordt herontwikkeld door Ymere en de nieuwbouwplannen zijn in een vergevorderd  stadium. Echter de crisis steekt hier nog even een stokje voor, dus de vernieuwing is uitgesteld. Ymere heeft cultuuraanjagers Eva de Klerk en Angelo Bromet benaderd om het veranderingsproces ‘in de tussentijd’ vorm te geven. Hun aanpak is om dat samen met de lokale creatieve ondernemers, bewoners en toekomstige eindgebruikers te doen en een brug te slaan naar internationale (culturele) netwerken en bedrijven in de omgeving . 

Voor meer informatie klik hier.

     

CULTUUR

CULTUURmeer

UITGAAN

UITGAANmeer

CULINAIR

CULINAIRmeer

WERKEN

WERKENmeer

NIEUW

NIEUWmeer

SPORTEN

SPORTENmeer

WONEN

WONENmeer

WINKELEN

WINKELENmeer

EVENEMENTEN

EVENEMENTENmeer

GROEN

GROENmeer

ONDERNEMEN

ONDERNEMENmeer

JONG

JONGmeer

LEREN

LERENmeer

PROMOTIE

PROMOTIEmeer

ARCHITECTUUR

ARCHITECTUURmeer

NIEUWS

NIEUWSmeer

WEBSITE

WEBSITEmeer

MEDIA

MEDIAmeer

GEZOND

GEZONDmeer

KINDEREN

KINDERENmeer

VEILIG

VEILIGmeer

MOOI

MOOImeer

JURIDISCH

JURIDISCHmeer

DIEREN

DIERENmeer

REIZEN

REIZENmeer

MARKTEN

MARKTENmeer

BOUWEN

BOUWEN meer

DUURZAAM

DUURZAAMmeer

HELPEN

HELPENmeer


Newsletter
Nieuws Archief Maak ZO! je Favoriet