A Possible Life
ZO! Cultuur
Fotoproject over illegaliteit
  • 16 januari 2012
  • Tell a Friend
  • Print


 


CBK Zuidoost opent het tentoonstellingsjaar 2012 met A Possible Life. Conversations with Gualbert, een fotografieproject van Ben Krewinkel en Gualbert.

De opening is op donderdag 19 januari om 17 uur. De tentoonstelling is te zien t/m 7 april in CBK Zuidoost. Tijdens de opening wordt ook de bij de tentoonstelling horende catalogus gepresenteerd en zal poetry pusher Justin Samgar een voordracht doen geïnspireerd op de tentoonstelling.

Van subject tot auteur
In 2005 ontmoette fotograaf Ben Krewinkel de ongedocumenteerde Gualbert uit Niger. Hij fotografeerde hem en was daarbij op zoek naar de spanning die vaak aan het thema 'illegaliteit' kleeft. De foto’s deden in eerste instantie geen recht aan Gualbert's situatie. Daarom werd Gualbert uiteindelijk naast subject ook medeauteur van het project. Dit maakte hem actief deelnemer aan de beeldvorming van de illegaal.

Inzicht in illegaliteit
'A possible life' geeft inzicht in het leven in illegaliteit, maar de nadruk ligt niet op schrijnende beelden. De tentoonstelling en catalogus zijn samengesteld met foto's van fotograaf Krewinkel, sommigen bewerkt door Gualbert, en met foto's en documenten uit het privéarchief van Gualbert. Door het bundelen van de gefragmenteerde gegevens ontstaat een vollediger beeld van zijn leven. Dit staat model voor het leven van een groot aantal andere ongedocumenteerden. Gualbert woont inmiddels ruim tien jaar in Amsterdam Zuidoost. Zijn naam is gefingeerd.

Erfgoed van de toekomst
Imagine IC ontwikkelt bij dit project de workshop voor jongeren 'Erfgoed van de toekomst'. Aan de hand van de beelden in de expositie bij CBK Zuidoost verkennen de deelnemers de betekenis en het maatschappelijk belang van erfgoed. Meer informatie www.imagineic.nl

Jongeren aan het woord
Bijlmer Parktheater en de Taalbraakers werken in het kader van ‘A possible life’ aan een project waarin jongeren zelf geschreven verhalen vertellen via woord, soundtracks en beeld. Meer informatie: www.bijlmerparktheater en www.taalbraakers.nl.
Daarnaast heeft het Bijlmer Parktheater aan Justin Samgar, een poetry pusher uit Zuidoost, gevraagd om zich te laten inspireren door het verhaal van Gualbert en een gedicht te schrijven. Dit wordt voorgedragen tijdens de opening.

Overige programmering
Op 19 januari opent tevens Empire Bakermat (Meanwhile in Holland), een project van kunstenaars Kel O’Neil en Eline Jongsma. Deze tentoonstelling is te zien t/m 25 februari.

Voor meer informatie, klik hier

     

CULTUUR

CULTUURmeer

UITGAAN

UITGAANmeer

CULINAIR

CULINAIRmeer

WERKEN

WERKENmeer

NIEUW

NIEUWmeer

SPORTEN

SPORTENmeer

WONEN

WONENmeer

WINKELEN

WINKELENmeer

EVENEMENTEN

EVENEMENTENmeer

GROEN

GROENmeer

ONDERNEMEN

ONDERNEMENmeer

JONG

JONGmeer

LEREN

LERENmeer

PROMOTIE

PROMOTIEmeer

ARCHITECTUUR

ARCHITECTUURmeer

NIEUWS

NIEUWSmeer

WEBSITE

WEBSITEmeer

MEDIA

MEDIAmeer

GEZOND

GEZONDmeer

KINDEREN

KINDERENmeer

VEILIG

VEILIGmeer

MOOI

MOOImeer

JURIDISCH

JURIDISCHmeer

DIEREN

DIERENmeer

REIZEN

REIZENmeer

MARKTEN

MARKTENmeer

BOUWEN

BOUWEN meer

DUURZAAM

DUURZAAMmeer

HELPEN

HELPENmeer


Newsletter
Nieuws Archief Maak ZO! je Favoriet