Bagels & Beans naar Zuidoost
ZO! Culinair
Kwalitatieve horeca in Amsterdam Zuidoost
  • 10 februari 2011
  • Tell a Friend
  • Print


 


Dit voorjaar opent een filiaal van Bagels & Beans haar deuren in de Amsterdamse Poort.

Deze week is het casco van de zaak opgeleverd.De komende maanden wordt gewerkt aan de inrichting. Voor belegde bagels en verse koffie kan men dan in april terecht aan het Klein Bijlmerplein.
  
De bagelfirma heeft 45 vestigingen in het land. De komst van een filiaal als Bagels & Beans wordt nog wel eens aangeduid als een indicator dat een buurt in de lift zit. De komst van Bagels & Beans past prima bij het streven naar een gevarieerder en een hoger kwalitatief horeca-aanbod in Amsterdam Zuidoost.

Voor meer informatie over Bagel & Beans, klik hier!

     

CULINAIR

CULINAIRmeer

UITGAAN

UITGAANmeer

CULTUUR

CULTUURmeer

WERKEN

WERKENmeer

NIEUW

NIEUWmeer

SPORTEN

SPORTENmeer

WONEN

WONENmeer

WINKELEN

WINKELENmeer

EVENEMENTEN

EVENEMENTENmeer

GROEN

GROENmeer

ONDERNEMEN

ONDERNEMENmeer

JONG

JONGmeer

LEREN

LERENmeer

PROMOTIE

PROMOTIEmeer

ARCHITECTUUR

ARCHITECTUURmeer

NIEUWS

NIEUWSmeer

WEBSITE

WEBSITEmeer

MEDIA

MEDIAmeer

GEZOND

GEZONDmeer

KINDEREN

KINDERENmeer

VEILIG

VEILIGmeer

MOOI

MOOImeer

JURIDISCH

JURIDISCHmeer

DIEREN

DIERENmeer

REIZEN

REIZENmeer

MARKTEN

MARKTENmeer

BOUWEN

BOUWEN meer

DUURZAAM

DUURZAAMmeer

HELPEN

HELPENmeer


Newsletter
Nieuws Archief Maak ZO! je Favoriet