Kleurrijk Heesterveld
ZO! Architectuur
Metamorfose Heesterveld
  • 13 maart 2012
  • Tell a Friend
  • Print


 


Creatieve hotspot Heesterveld in Amsterdam Zuidoost ondergaat in mei een kleurrijke metamorfose.

Kunstenaar Floor Wesseling heeft getekend voor de spectaculaire kleurrijke gevels van Heesterveld. Floor Wesseling is ook verantwoordelijk voor de aansprekende typografie en huisstijl waar hotspot Heesterveld gebruik van maakt. Klik hier voor meer informatie over de ontwerpen.

 

 

     

ARCHITECTUUR

ARCHITECTUURmeer

UITGAAN

UITGAANmeer

CULINAIR

CULINAIRmeer

CULTUUR

CULTUURmeer

WERKEN

WERKENmeer

NIEUW

NIEUWmeer

SPORTEN

SPORTENmeer

WONEN

WONENmeer

WINKELEN

WINKELENmeer

EVENEMENTEN

EVENEMENTENmeer

GROEN

GROENmeer

ONDERNEMEN

ONDERNEMENmeer

JONG

JONGmeer

LEREN

LERENmeer

PROMOTIE

PROMOTIEmeer

NIEUWS

NIEUWSmeer

WEBSITE

WEBSITEmeer

MEDIA

MEDIAmeer

GEZOND

GEZONDmeer

KINDEREN

KINDERENmeer

VEILIG

VEILIGmeer

MOOI

MOOImeer

JURIDISCH

JURIDISCHmeer

DIEREN

DIERENmeer

REIZEN

REIZENmeer

MARKTEN

MARKTENmeer

BOUWEN

BOUWEN meer

DUURZAAM

DUURZAAMmeer

HELPEN

HELPENmeer


Newsletter
Nieuws Archief Maak ZO! je Favoriet